ฐานข้อมูลสำนักวิทยฯ

ฐานข้อมูลต่างประเทศ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

XXXX

ข่าวประชาสัมพันธ์


icon-48-links ปฏิทินกิจกรรมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2557new

icon-48-linksประกาศมหาวิทยาลัยรายชื่อผู้สมัครคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจากคณาจารย์ประจำ

icon-48-links ขอเชิญคณาจารย์ลงคะแนนหยั่งเสียงเพื่อเลือกคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากคณาจารย์ประจำในวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00 – 10.00 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

icon-48-links ประกาศเรื่อง กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือกกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากคณาจารย์ประจำ

icon-48-links ประกาศเรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครรับการคัดเลือกเป็นกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากคณาจารย์ประจำ

icon-worldsportสถิติจำนวนหนังสือตำราวิชาการ 2557

icon-worldsportเปิดทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557

icon-worldsportสถิติจำนวนหนังสือใหม่ ปีงบประมาณ 2556

EDS Search

Discovery Service

 

สืบค้นหนังสือระบบ walai 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
96 ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3521-1238 โทรสาร 0-3524-5165