โครงการวิทยวิชาการ การพัฒนามาตรฐานการจัดการห้องสมุดเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น

โครงการวิทยวิชาการ การพัฒนามาตรฐานการจัดการห้องสมุดเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น

โครงการวิทยวิชาการ การพัฒนามาตรฐานการจัดการห้องสมุดเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น …

Read More

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษ…

Read More

จัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “พระบารมีปกเกล้าชาวอยุธยา”

จัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “พระบารมีปกเกล้าชาวอยุธยา”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดนิท…

Read More

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ร่วมทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุล

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ร่วมทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเจ้าภาพ…

Read More
1 2 3 6