โครงการวิทยวิชาการ การพัฒนามาตรฐานการจัดการห้องสมุดเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น

โครงการวิทยวิชาการ การพัฒนามาตรฐานการจัดการห้องสมุดเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น

โครงการวิทยวิชาการ การพัฒนามาตรฐานการจัดการห้องสมุดเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น …

Read More

จัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “พระบารมีปกเกล้าชาวอยุธยา”

จัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “พระบารมีปกเกล้าชาวอยุธยา”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดนิท…

Read More

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ร่วมทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุล

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ร่วมทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเจ้าภาพ…

Read More
1 2 3 6