หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดบริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)เวลา 8.30 – 16.30 น.

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดบริการ วันจันทร์ – วันศุกร์  (เว้นวันหยุดราชการ)เวลา 8.30 – 16.30 น.

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดบริการ วันจันทร์ – วันศุก…

Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้งาน Google Apps for Education

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้งาน Google Apps for Education

ภาพบรรยากาศการจัดอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้งาน Google Apps for …

Read More
1 2