หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดบริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)เวลา 8.30 – 16.30 น.

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดบริการ วันจันทร์ – วันศุกร์  (เว้นวันหยุดราชการ)เวลา 8.30 – 16.30 น.

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดบริการ วันจันทร์ – วันศุก…

Read More

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

♦ ประกาศเรื่อง ค่าธรรมเนียมการใช้บริการและสถานที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโล…

Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้งาน Google Apps for Education

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้งาน Google Apps for Education

ภาพบรรยากาศการจัดอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้งาน Google Apps for …

Read More

การต่ออายุบัตรสมาชิกสำหรับนักศึกษา

การต่ออายุบัตรสมาชิกสำหรับนักศึกษา

การต่ออายุบัตรสมาชิกสำหรับนักศึกษา 1. แสดงหลักฐานการลงทะเบียน เช่น  ใบเสร็จ…

Read More

สถิติจำนวนหนังสือตำราวิชาการและนอกตำรา ๒๕๕๘

สถิติจำนวนหนังสือตำราวิชาการและนอกตำรา ๒๕๕๘

สถิติจำนวนหนังสือตำราวิชาการและนอกตำรา ๒๕๕๘ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารส…

Read More
1 2