บริการแนะนำเว็บไซต์ร้านหนังสือ

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.chulabook.com/
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://bookstore.tu.ac.th/
ศูนย์หนังสือทักษิณ http://www2.tsu.ac.th/tsubook/
ศูนย์หนังสือเกษตรศาสตร์ http://ku-press.ku.ac.th/
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) http://www.tpabook.com/
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา http://www.royin.go.th/
บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น https://www.se-ed.com/
สำนักพิมพ์มติชน http://www.matichonbook.com/
ร้านนายอินทร์ https://www.naiin.com/
ร้านเครืออมรินทร์ http://www.amarinpocketbook.com/