ภาพบรรยากาศงานเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗ (Thailand Human Library Networks 7)

hulib_0038

gall8