กิจกรรม”การอ่านเพื่อบริการชุมชน ประจำปี 2561″

กิจกรรม”การอ่านเพื่อบริการชุมชน ประจำปี 2561″ วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย