หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

  E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

e – books หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยบริการหนังสือแบ่งตามหมวดหมู่

            URL: http://ebook.aru.ac.th/ilovelib/home.php

2ebook หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย
e-books หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยมีแบ่งตามหมวดหมู่บริการจำนวน 800 รายการ

            URL: http://www.2ebook.com/new/library/index/aru

Mic E-library มติชน

e – New papers หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย บริการบทความทางหนังสือพิมพ์มากกว่า 20 ฉบับ

URL: http://www.matichonelibrary.com/

iGLibrary – All Collection
เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จากสำนักพิมพ์ iG Publishing ที่รวบรวมเอาหนังสือจากหลากหลายสำนักพิมพ์ทั่วโลกกว่า 100 สำนักพิมพ์

URL: http://portal.igpublish.com/iglibrary/feature/list.html

Ebrary

เป็น ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี การท่องเที่ยว มนุษย์และสังคมศาสตร์การเมืองการปกครอง กฎหมาย โลจิสติกส์ อาหาร เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุขตร์ ฯลฯ

URL: http://site.ebrary.com/lib/arulib/home.action

EBSCO HOST

URL: https://search.ebscohost.com/Community.aspx?community=y&authtype=ip&ugt=62E771363C0635173766358632853E6229E367D36513699369E325E339133503&IsAdminMobile=N&encid=320771C67CC675C777C675C672C57CC739133703355339933953