ฐานข้อมูลทดลองใช้

National Geographic

        URL: http://natgeo.galegroup.com/natgeo/archive?p=NGMA&u=uninet48

Communication & Mass Media Collection

URL: http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=PPCM&u=uninet48&authCount=1

General Science Collection

URL: http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=PPGS&u=uninet48&authCount=1

LegalTrac

    URL: http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=LT&u=uninet48&authCount=1

Academic OneFile

URL: http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=AONE&u=uninet48&authCount=1

Computer Database

URL: http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=CDB&u=uninet48&authCount=1

Health Reference Center Academic

URL: http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=HRCA&u=uninet48&authCount=1

Nursing & Allied Health Collection

URL: http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=PPNU&u=uninet48&authCount=1

OPAC : เว็บสืบค้นสารสนเทศภายในห้องสมุด

URL: http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=PPAG&u=uninet48&authCount=1

Enviromental Studies and Policy Collection

URL: http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=PPES&u=uninet48&authCount=1

Hospitality,Tourism & Leisure Collection

URL: http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=PPTH&u=uninet48&authCount=1

Psychology Collection

URL: http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=PPPC&u=uninet48&authCount=1

Business Economics & Theory Collection

URL: http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=PPBE&u=uninet48&authCount=1

Fine Arts & Music Collection

URL: http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=PPFA&u=uninet48&authCount=1

Information Science and Library Issues

URL: http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=PPIS&u=uninet48&authCount=1

World History collection

URL: http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=PPWH&u=uninet48&authCount=1