กิจกรรม library Orientation

ภาพกิจกรรม “Library Orientation” สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นักศึกษาปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1403496_926517260743662_3055519348178286383_o